Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Lerøy Seafood Group ASA samler inn og bruker personopplysninger om deg. Vi ønsker at du skal føle deg trygg på at lover og regler følges når du besøker våre nettsider.
Norway Seafoods er en av Lerøy Seafood's merkevarer og dermed underordnet Lerøy Seafood ASA' personvernregler.

Innhold

 1. Kontaktinformasjon
 2. Behandlingsansvarlig
 3. Lov om behandling av personopplysninger
 4. Formål og grunnlag for behandling av personopplysninger
 5. Hvilke opplysninger behandles?
 6. Webanalyse og cookies
 7. Tilgang til informasjonen
 8. Direkte markedsføring
 9. Hvordan sikrer vi opplysningene?
 10. Dine rettigheter
 11. Endringer i erklæringen

 

1. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., eller sende brev til Lerøy Seafood Group ASA, Bontelabo 2, 5020 Bergen.

2. Behandlingsansvarlig

Lerøy Seafood Group ASA, ved konsernleder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

3. Lov om behandling av personopplysninger

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider og all behandling av personopplysninger som skjer i forbindelse med slik bruk.
Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn personopplysninger fra nettstedet vårt.

4. Formål og grunnlag for behandling av personopplysninger

Lerøy Seafood Group ASA innhenter og behandler personopplysninger knyttet til bruk av våre nettsider for følgende formål og tjenester: registrering av CV/jobbsøknad, abonnering på vår Job Agent, søknad om å skrive studentoppgave, søknad om Lerøy kick-off kit, nettstatistikk, samt administrasjon og forbedring av nettsidene og tjenestene. Personopplysninger om deg vil kun bli brukt for disse formålene. Det er frivillig for deg å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester på nettsiden, og innhenting av samtykke vil komme klart frem der det skjer.

Lerøy Seafood Group ASA vil i særlige tilfeller kunne behandle personopplysningene om deg, dersom dette er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse.

5. Hvilke opplysninger behandles?

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikke personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.

Eksempler på personlig identifiserbar informasjon som vil bli behandlet:

· I vår rekrutteringsportal blir du bedt om å fylle inn søknadsskjema med navn, epost, telefonnummer, adresse, kjønn, utdanning og arbeidserfaring.

· Ved abonnering på vår Job Agent vil du bli bedt om å registrere deg med navn og epost. I hvert nyhetsbrev vil du motta lenke for avmelding av Job Agent.

· Ved søknad om å skrive studentoppgave vil du bli bedt om å fylle inn søknadsskjema med navn, epost, telefonnummer, utdanning og tema til studentoppgaven.

· Ved søknad på Lerøy Kick-off kit, blir du bedt om å registrere kontaktdetaljer.

· Hvis du retter en henvendelse til Lerøy Seafood Group ASA via nettsidene, for eksempel sender oss en epost, vil relevante opplysninger kunne bli lagret, for eksempel navn og e-postadresse.

· Når du besøker leroyseafood.com registreres din IP-adresse. Lerøy Seafood Groups ASA knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker. Opplysningene bruker vi til å administrere og vedlikeholde sidene våre. Eksempler på hva statistikken gir svar på er: hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, søkeord, hvilke nettsider brukerne kommer fra og hvilken nettleser som benyttes. Det gjør det mulig for oss å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud. Se mer om webanalyse og cookies nedenfor.

6. Webanalyse og cookies

Lerøy Seafood Groups ASA samler inn og behandler også avidentifiserte opplysninger om besøkende på leroyseafood.com. Vi bruker vanlige Internett-teknologier, blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare (for eksempel ”Microsoft Internet Explorer”), skjermoppløsning og avsendernettside. Ved besøk av vår nettside, leroyseafood.com, vil du motta pop-up med informasjon om cookies.

7. Tilgang til informasjonen

For å sikre at behandlingen av personopplysninger skjer på en sikker måte, er det kun godkjente personer i Lerøy Seafood Group ASA som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset.

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, dele, videresende eller på annen måte utlevere opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart.

8. Direkte markedsføring

Vi tillater ikke en tredjepart å bruke dine personopplysninger for markedsførings- eller kommunikasjonsformål.

9. Hvordan sikrer vi opplysningene?

Lerøy Seafood Group ASA vil alltid sørge for forsvarlig og lovlig behandling av personopplysninger, og kun benytte slik informasjon til uttrykkelig angitte og legitime formål, i samsvar med relevant lovgivning. Vi vil sørge for forsvarlig informasjonssikkerhet knyttet til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Personopplysninger vil ikke lagres lengre enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen.

Vi vil påse at våre medarbeidere og våre databehandlere, som har tilgang til opplysninger om deg, behandler dine personopplysninger i samsvar med denne erklæringen og med våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

10. Dine rettigheter

Du har som hovedregel rett til innsyn, retting og sletting av personopplysninger som Lerøy Seafood Group ASA behandler om deg. Personvernregelverket gir deg i visse situasjoner rett til å kreve begrensning av behandlingen, til å gjøre innsigelser mot behandlingen og til å få utlevert opplysninger på maskinlesbart format (dataportabilitet). Du har også rett til å trekke tilbake samtykke til behandling av personopplysninger om deg.

Dersom du ønsker å utøve disse rettighetene, ber vi om at du tar kontakt med Lerøy Seafood Group ASA som behandlingsansvarlig. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen.

Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten. For eksempel vil din e-post adresse som benyttes til utsending av nyhetsbrev slettes når du sier opp abonnementet, men også dersom vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

11. Endringer i erklæringen

Lerøy Seafood Group ASA forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Lerøy Seafood Group ASA. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” øverst på denne siden.